Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2113 Élelmiszer-ipari mérnök

Az élelmiszeriparitermék-gyártás területén üzemeltetési, gazdálkodási, minőségbiztosítási, gyártmányfejlesztési, higiéniai feladatokat lát el, programokat dolgoz ki a különféle gyártási tevékenység összehangolására, félméri a költséghatékonyságot.

Feladatai:

 1. alapanyagok beszállításának, feldolgozásának és raktározásának megszervezése, ütemezése;
 2. a raktárkészlet alakulásának és a gyártósorok kihasználtságának figyelemmel kísérése;
 3. együttműködés más szakterületen dolgozó mérnökökkel;
 4. a mindenkori gyártástechnológia fejlesztése, új módszerek kidolgozása;
 5. az élelmiszer-ipari alapanyagokban és az élelmiszerekben a feldolgozás és a tárolás folyamán bekövetkező fizikai, kémiai, biológiai és érzékszervi változások és ezek hátterének felismerése;
 6. az élelmiszer alapanyagok és élelmiszerek vizsgálati módszereinek biztonságos alkalmazása, a főbb élelmiszer összetevők azonosítása;
 7. élelmiszer-ipari folyamatok tervezése, szervezése, ellenőrzése;
 8. élelmiszer-ipari folyamatok minőségügyi rendszerének alkalmazása, irányítása;
 9. munkahelyi mérési programok kidolgozása és munka-minták elemzése a munkaerő kihasználásával kapcsolatos szabványok kidolgozása érdekében;
 10. a munkaerő-kihasználásnak, a létesítmények elrendezésének, a működésre vonatkozó adatok és a termelési ütemtervek és költségek elemzése a munkaerő és a berendezések optimális kihasználtságának megtervezése céljából;
 11. termelési követelmények kidolgozása, az anyagok, berendezések, vezetékrendszerek, az anyagáramlás, valamint az üzemek és rendszerek teljesítményének és elrendezésének meghatározása;
 12. a műszaki alapelveknek és biztonsági szabályoknak megfelelő szabványok és előírások kidolgozása a helyszíni szerelést, a módosításokat, a minőségellenőrzést, tesztelést, ellenőrzést és karbantartást illetően.

Jellemző munkakörök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza