Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2162 Csillagász

A matematika és a fizika alapelveinek alkalmazásával a naprendszerről, a bolygókról, a csillagokról és a galaxisokról nyer új információkat, bővíti ismereteinket a világegyetem kialakulásáról, fejlődéséről, jelenlegi állapotáról, illetve a légi és a tengeri navigáció számára adatbázisokat állít össze.

Feladatai:

  1. a világegyetem szerkezetére és fejlődésére vonatkozó elméleti modellek alkotása és ellenőrzése;
  2. az égitestek és a csillagászati jelenségek megfigyelése, elemzése és értelmezése;
  3. a naprendszer, a csillagok, a csillagrendszerek, a csillagközi anyagok, a pulzárok tulajdonságainak, jellegzetességeinek meghatározása;
  4. a légi és tengeri navigáció számára táblázatok összeállítása;
  5. kísérletek, vizsgálatok, megfigyelések tervezése;
  6. ipari, katonai vagy egyéb gyakorlati alkalmazásokra felhasználható fizikai, csillagászati ismeretek rendszerezése;
  7. tudományos közlemények készítése;
  8. kutatási és kísérleti eredmények értékelése, és következtetések levonása elsősorban matematikai módszerek és modellek alkalmazásával.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza