Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2161 Fizikus

Megfigyeli, leírja, és kísérletezés útján reprodukálja az anyagi világ jelenségeit, elméleti modelleket alkot, ellenőriz és az eredményeket az iparban, az egészségügyben vagy más területen alkalmazza. Kutatást végez az anyaggal, a térrel, az idővel, az energiával, az erővel, e fizikai jelenségek kölcsönhatásaival kapcsolatos fogalmak, elméletek és operatív módszerek kidolgozását és továbbfejlesztését végzi.

Feladatai:

  1. matematikai elméletek alkalmazásával és számítógépek felhasználásával fizikai jelenségek leírására alkalmas hipotézisek, fogalmak alkotása;
  2. az elméleti modellek kísérletekkel történő ellenőrzése a mechanika, a termodinamika, az optika, az akusztika, az elektromosság, a mágnesesség, az elektronika, a magfizika stb. területén;
  3. a természetes körülmények között megfigyelt és kísérletekben megismételt természeti jelenségek elemzése, rendszerezése;
  4. az eredmények alkalmazása a biológia, orvostudomány, a kémia, a műszaki és egyéb tudományok területén;
  5. tudományos közlemények készítése;
  6. kísérletek, tesztek és elemzések végzése az anyag szerkezetével és tulajdonságaival kapcsolatban, többek között a mechanika, a termodinamika, az elektronika, a távközlés, az áramfejlesztés és -elosztás, az aerodinamika, az optika és a lézerek, a távérzékelés, az orvostudomány, a szonika, a mágnesesség és az atomfizika terén;
  7. a fizikai jelenségek mérésével és a nukleáris technológia ipari és orvostudományi alkalmazásokban történő felhasználásával kapcsolatos szabványok és jegyzőkönyvek fenntartása és továbbfejlesztése;
  8. alapelvek, módszerek és eljárások alkalmazása a fizikai vagy csillagászati törvények és módszerek ipari, orvosi, katonai és egyéb gyakorlati alkalmazásainak kidolgozása vagy továbbfejlesztése érdekében.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza