Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású

Élő szervezetek és ezek egymás közötti, illetve a környezettel szembeni kölcsönhatásainak tanulmányozásával foglalkozik, és az így szerzett ismereteket alkalmazza humán-egészségügyi és környezeti problémák megoldására, különféle területeken, többek között a botanika, zoológia, ökológia, tengerbiológia, genetika, immunológia, farmakológia, toxikológia, fiziológia, bakteriológia és virológia területén dolgozik.

Feladatai:

  1. laboratóriumi és helyszíni kísérletek végzése az élő szervezetekről felhalmozott tudományos ismeretek bővítésére; új információk feltárására; problémák megoldására többek között a környezetvédelem, mezőgazdaság és egészségügy területén, valamint a gyógyszerészetben, mezőgazdaságban és környezetvédelemben felhasználható új termékek, eljárások és módszerek kidolgozására;
  2. kísérletek és tesztek kidolgozása, végrehajtása;
  3. emberi, állati, rovar- és növényi mintapéldányok és adatok gyűjtése, és azok eredetének, fejlődésének, kémiai és fizikai tulajdonságainak, szerkezetének, összetételének, élet- és szaporodási folyamatainak tanulmányozása;
  4. élő szervezetek tanulmányozása különféle speciális műszerek, technológiák és módszerek, többek között elektronmikroszkóp, telemetria, globális helyzetjelző rendszerek, biotechnológia, műholdas képalkotás, géntechnológia, digitális képelemzés, polimeráz láncreakció és számítógépes modellezés segítségével;
  5. élő szervezetek meghatározása, osztályozása, és figyelése, a velük kapcsolatos adatbázisok karbantartása;
  6. tudományos dolgozatok, jelentések és az új tudományos felfedezések publikálása szakfolyóiratokban, vagy konferenciákon történő előadása;
  7. környezeti hatástanulmányok tervezése és végrehajtása a természetes vagy emberi tényezők okozta változások feltárására;
  8. tanácsadás kormányoknak, szervezeteknek és vállalkozásoknak többek között a természetvédelmet, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást az éghajlatváltozás és környezetszennyezés hatásait illetően.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza