Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök

Az erdőgazdálkodással és természetvédelemmel összefüggő szakmai feladatokra vonatkozóan elméleteket és termelési eljárásokat dolgoz ki, valamint tervezi, szervezi és ellenőrzi a szakmai feladatokat.

Feladatai:

 1. az ország erdőterületeinek, élőfa készletének növelése, az erdők hasznosításának tervezése és egészségi állapotának megóvása;
 2. fakitermelés, erdősítés, telepítés, vadgazdálkodás és közjóléti szolgáltatások tervezése, szervezése;
 3. az erdők számos funkciójának (gazdasági, védelmi, közjóléti) figyelembevételével az egyes erdők hasznosításának tervezése, pénzügyi tervek készítése, a gazdálkodás szervezése, ellenőrzése;
 4. fafajok szaporításának és nevelésének kutatása, erre vonatkozó módszerek kidolgozása, faiskolák működtetésének tervezése;
 5. a talaj jellemzőinek, hasznosíthatóságának és termőképességének vizsgálata;
 6. az erdei melléktermékek gyártásának tervezése és hasznosítása;
 7. szakmai tanácsok adása;
 8. az élővilág védelmével kapcsolatban új vagy továbbfejlesztett módszerek kidolgozása;
 9. a vadon élő állat- és növényvilág megfigyelése, általános védelmének megszervezése;
 10. a természeti értékek feltárása, segédkezés a védetté nyilvánítási eljárásban (föld-, levegő-, ásvány-, forrás-, barlang-, növény-, állatvilág védelme);
 11. ásványtársulások, ősmaradványok vélt lelőhelyének vizsgálata;
 12. nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek fokozott ellenőrzésének és védelmének biztosítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza