Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2131 Mezőgazdasági mérnök

Mezőgazdasági termeléssel (növénytermelés, állattenyésztés) kapcsolatosan termelési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz, valamint tervezi, szervezi és ellenőrzi a szakmai feladatokat.

Feladatai:

  1. termesztendő növények kutatása, termesztési módok kidolgozása és alkalmazása;
  2. a talaj jellemzőinek, hasznosíthatóságának és termőképességének vizsgálata;
  3. a növények tulajdonságainak vizsgálata, kísérletek végzése, növények nemesítése;
  4. állattenyésztéssel kapcsolatos tenyésztési eljárások kidolgozása és alkalmazása;
  5. legelőterületek gazdaságos hasznosításának vizsgálata és erre vonatkozóan módszerek kidolgozása;
  6. növénytermesztési és állattenyésztési szaktanácsadás és szakértői tevékenység ellátása (termésbecslés, agrotechnikai munkák, kárfelmérés stb.);
  7. a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos gazdálkodás szervezése és irányítása, nyilvántartás vezetése a költségekről és a gazdálkodás eredményességéről;
  8. a gazdák tájékoztatása a piaci információkról, jogszabályokról, támogatási formákról.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza