Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2133 Táj- és kertépítészmérnök

A táj, a települési környezet, a zöld felületek, a parkok és a kertek rendezésének, tervezésének, fejlesztésének, a környezetminőség javításának építési, kivitelezési, fenntartási, üzemeltetési és értékvédelmi feladatait végzi.

Feladatai:

  1. közparkok, köz- és magánkertek, rekreációs területek, üdülési-, idegenforgalmi beruházásokban és az üzemeltetésben való részvétel;
  2. zöldfelület-fenntartásban és -gazdálkodásában való részvétel;
  3. települési értékvédelem, szakmai tanácsok adása;
  4. tájgondozás és -védelem, tájrehabilitáció tervezése, fejlesztése, megvalósítása;
  5. kistérségek tájrendezésével, fejlesztésével kapcsolatos operatív mérnöki feladatok;
  6. a környezetminőség, a települések ökológiai viszonyainak javítása;
  7. tájrendezési, területrendezési és regionális, területfejlesztési tervek elkészítése;
  8. tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek rendezése, fejlesztése;
  9. a helyszín és a település földrajzi és ökológiai tulajdonságaira, a tájformák, talajok, növényzet, a helyszín víztani, látványi és az épített környezet adottságaira vonatkozó adatok összeállítása és elemzése földhasználati és fejlesztési ajánlások, valamint a környezeti hatástanulmány megállapításainak kidolgozása céljából;
  10. beszámolók, helyszínrajzok, kiviteli tervek, műszaki leírások és költségbecslések készítése a területfejlesztéshez, feltüntetve a tervezett objektumok elhelyezkedését és részletes adatait, beleértve a terepviszonyokat, a különféle objektumokat, a növényzetet és a megközelítést.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza