Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2115 Építészmérnök

Különböző rendeltetésű épületeket, épületszerkezeteket tervez és méretez, építéstechnológiákat dolgoz ki, a kivitelezést szervezi, koordinálja, ellenőrzi, valamint az épületek műszaki átadásával, fenntartásával, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos teendőket látja el.

Feladatai:

  1. épületek tervezése, azok megvalósítására, illetve helyreállítására vonatkozóan részletes leírás és tervek készítése;
  2. építészeti elméletek, módszerek kidolgozása és alkalmazása;
  3. az építéssel kapcsolatos építéstechnológia megtervezése és megszervezése;
  4. a kivitelezés helyszínének szemrevételezése és felmérése;
  5. a kivitelezés szervezése és koordinálása, a minőség folyamatos ellenőrzésének megszervezése és végrehajtása, a kész épület műszaki átadása;
  6. kapcsolattartás és egyeztetés a műszaki területek szakembereivel.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza