Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2116 Építőmérnök

Szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építményeket (pl. ipari épületeket, hidakat, alagutakat, vízműtárgyakat stb.) tervez, kivitelez, építési módszereket, anyagokat és minőségi szabványokat határoz meg, építési munkákat irányít, koordinál, fenntartási és javítási munkálatokat szervez.

Feladatai:

  1. megtervezett épületszerkezetek statikai ellenőrzése;
  2. ipari épületek, épületszerkezetek, hidak, alagutak, vízműtárgyak tervezése, méretezése és kivitelezése;
  3. anyagok vizsgálata, minőség-ellenőrzés;
  4. építőmérnöki elméletek, módszerek kidolgozása, kutatások folytatása;
  5. különféle szerkezetekkel, többek között hidakkal, gátakkal, kikötőkkel, utakkal, repülőterekkel, vasutakkal, csatornákkal, vezetékekkel, hulladékártalmatlanító- és áradásvédelmi rendszerekkel, valamint ipari és egyéb nagyméretű épületekkel kapcsolatos tanácsadás nyujtása és ezek tervezése;
  6. az építési módszerek, anyagok és minőségi szabványok kidolgozása és meghatározása, és az építési munkák irányítása;
  7. vezérlőrendszerek létrehozása a szerkezetek hatékony működése, a biztonság és a környezetvédelem biztosítása érdekében;
  8. a meglévő mélyépítési szerkezetek karbantartásának és javításának szervezése és irányítása;
  9. a tervezett szerkezetek nyomásának kitett talaj és kőzetek viselkedésének elemzése, és a szerkezeti alapok tervezése;
  10. a szerkezetek stabilitásának elemzése és az építés során felhasznált anyagok viselkedésének és tartósságának tesztelése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza