Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3117 Építő- és építésztechnikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

Feladatai:

  1. az építés kivitelezése során az építészmérnökök és építőmérnökök tervezési elképzeléseinek képviselete, az előírások, szabályok betartása;
  2. a kivitelezés során a kivitelezés folyamatainak előkészítése, részvétel a kivitelezési munkák folyamatainak lebonyolításában, irányításában és ellenőrzésében;
  3. az építéstervezés területén a mérnöki utasításoknak megfelelően a tervek mérethelyes megszerkesztése, megrajzolása, a tervekhez kapcsolódóan számítások és költségvetés készítése;
  4. a talajminták és az építőanyagok helyszíni és laboratóriumi vizsgálata, illetve segédkezés a vizsgálatokban;
  5. technikai segítség nyújtása épületek és egyéb építmények építésével, illetve vizsgálati jelentések elkészítésével kapcsolatban;
  6. a műszaki leírásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés, valamint az anyagokra és a munka minőségére előírt szabványok betartásának biztosítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza