Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2242 Növényorvos (növényvédelmi szakértő)

Növénybetegségségeket, rendellenességeket megállapít, megelőz és kezel. Környezetkímélő növényvédelmi technológiákat kutat, folytat, és a gyakorlatban bevezet, melyek során biztosítja az élelmiszerbiztonsági és nyomonkövethetőségi kritériumokat.

Feladatai:

  1. a mezőgazdasági üzemek, termelő- és értékesítő szövetkezetek növényorvosi-növényvédelmi feladatainak ellátása;
  2. a gyakorlati növényvédelmi munkák tervezése, szervezése és irányítása;
  3. szakhatóságok növényvédelmi feladatainak ellátása;
  4. növényvédelmi szaktanácsadói és szolgáltatói tevékenység végzése;
  5. a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások növényorvosi-növényvédelmi feladatainak ellátása;
  6. a növényvédelem-tudomány területén oktató, kutató feladatok végzése;
  7. a növényvédelmi munkák előrejelzésre alapozott tervezése, végrehajtása;
  8. a magas biológiai értékű, versenyképes, piacos mezőgazdasági termékek előállítása érdekében a tanúsító védjegyek (integrált és ökológiai), és a földrajzi árujelzők (oltalom alatt álló eredet megjelölés, oltalom alatt álló földrajzi jelzés) növényvédelmi-növényegészségügyi feladatainak ellátása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza