Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3134 Környezetvédelmi technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

Feladatai:

  1. az üzemekben ellenőrzi a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védő, a szennyvíz megtisztítását biztosító berendezéseket, a veszélyes hulladékok megsemmisítését és a sugárvédelmet;
  2. feltárja a technológia szennyező forrásait;
  3. mennyiségileg felméri, és analitikai vizsgálatnak veti alá a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat;
  4. rögzíti és értékeli a mérési eredményeket;
  5. kezeli a hulladékokat, intézkedik tárolásukról, szállításukról, ártalmatlanításukról;
  6. minőségellenőrzési területen környezetvédelmi elemzői, ellenőri feladatokat lát el;
  7. közreműködik a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában;
  8. kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;
  9. üzemi megbízotti területen közreműködik a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítja a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról;
  10. szakhatósági területen kivizsgálja a bejelentéseket.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza