Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens

Növényvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket végez, ellenőrzi a növénykultúrákban végzendő vegyszeres, agrártechnikai, biológiai stb. technológiákat. Az ökológiai gazdálkodás és a növényvédelem sajátosságaira figyelve alkalmazza a növényi károsítók (rovarkártevők, betegségek, gyomnövények) elleni vegyszeres, agrártechnológiai és biológiai eljárásokat.

Feladatai:

 1. az egyes károsítók (rovarkártevők, betegségek, gyomnövények) ellen alkalmazandó növényvédelmi technológia alkalmazása;
 2. a növényvédelmi kezelések során a munka-egészségügyi előírások betartása és betartatása, a kívánatos permetezéstechnikai előírások biztosítása az elvárható biológiai hatékonyság érdekében;
 3. közreműködés a védekezések eredményességének ellenőrzésében, az esetleges technológiai hibák feltárásában;
 4. részvétel az előrejelzési adatfelvételezésben, adatfeldolgozás, előrejelzési műszerek, eszközök üzemeltetése;
 5. a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos adatok nyilvántartásának vezetése az EU- és a hazai előírásoknak, támogatásoknak, pályázatoknak megfelelően;
 6. növényvédelmi hatékonysági és gazdaságossági számítások elvégzése;
 7. közreműködés az új környezetkímélő növényvédelmi technológiák bevezetésében;
 8. a növényállományokban előforduló természetes ellenségek figyelése és felmérése;
 9. szaktanácsadás a növényvédő-szer kiskereskedelmi forgalmazása során;
 10. permetezés, porozás szakszerű végrehajtásának segítése, szaktanácsadás;
 11. a permetlé összeállítása, kijuttatásának segítése, szaktanácsadás;
 12. a növényvédőszer-csomagolóanyag, göngyöleg szakszerű, előírás szerinti kezelése, tárolása,
 13. a növényvédelmi előrejelzések készítéséhez adatfelvételezés;
 14. az alkalmazott növényvédelmi eljárás hatékonyságával kapcsolatos adatfelvételezés elvégzése;
 15. a növényvédelmi kezeléssel kapcsolatosan a növényállomány és környezet figyelemmel kísérése, védelme.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza