Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2134 Település- és közlekedéstervező mérnök

Vasúti, közúti, vízi és légi személy-, illetve áruszállítás területén alkalmazott közlekedési rendszerek létesítésével, üzemeltetésével és fejlesztésével, valamint a közlekedési rendszerek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával és javításával foglalkozik, a települési földhasználat szabályozását végzi, stratégiát készít, kutatásokat folytat és tanácsot ad.

Feladatai:

  1. közlekedési rendszerek tervezése, üzemeltetése, az üzemeltetés szervezése, irányítása;
  2. közlekedési rendszerek fejlesztése, működésének optimalizálása, a műszaki specifikáció elkészítése, a kialakítás ráfordításainak előzetes becslése;
  3. a közlekedési rendszerek kihasználtságának és igénybevételének megállapítására valószínűség-számítási modellek felállítása, a modell számítógépes elemzése és a forgalom szempontjából kritikus helyek meghatározása, átbocsátóképesség növelése a forgalom átszervezésével;
  4. a belterületek rendezésének tervezése és fejlesztésének összehangolása;
  5. a földhasználatot érintő gazdasági, jogi, politikai, kulturális, demográfiai, szociológiai, fizikai és környezeti tényezőkre vonatkozó adatok összeállítása és elemzése;
  6. egyeztetés az állami hatóságokkal, a közösségekkel és szakemberekkel többek között építészeti, tervezési, társadalomtudományi, környezetvédelmi és jogi kérdésekben;
  7. tervek kidolgozása, javaslatok készítése a földterületek hasznosítását és fejlesztését illetően, továbbá szóbeli és grafikus tervek és programok bemutatása csoportok és egyének számára.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza