Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2168 Környezetfelmérő, -tanácsadó

Az emberi tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatásait tanulmányozza és értékeli, méri többek között a levegő-, víz- és zajszennyezést, a talajszennyezést, az éghajlatváltozást, a mérgező hulladékot és a természeti erőforrások kimerülését és pusztulását, továbbá a megelőzés összetett feladatait végzi, környzetbarát technológiát dolgoz ki, irányítja a környzetkárosító hatások megelőzésének, mérséklésének folyamatát.

Feladatai:

  1. kutatások és kísérletek végzése, minták gyűjtése, helyszíni és laboratóriumi elemzések végése a környezeti problémák forrásainak feltárására, és javaslattétel a környezeti problémák hatásainak megelőzésére, csökkentésére és helyreállítására szolgáló módszereket illetően;
  2. a lehetséges vagy tervezett tevékenységek, projektek és fejlesztések környezetre gyakorolt valószínűsíthető hatásainak felmérése, és javaslattétel a fejlesztések folytatására vagy leállítására vonatkozóan;
  3. a környezetgazdálkodási rendszerek bevezetésének kidolgozása és összehangolása annak érdekében, hogy a különféle szervezetek felmérhessék, ellenőrizhessék és szabályozhassák tevékenységeik, termékeik és szolgáltatásaik környezetre gyakorolt hatásait;
  4. vizsgálatok végzése a meglévő tevékenységek, folyamatok, hulladékok, zajok és anyagok környezetre gyakorolt hatásainak értékelésére;
  5. az egyes szervezetek kormányzati és belső környezetvédelmi szabályai és iránymutatásai betartásának felmérése, a szabálysértések feltárása és a megfelelő kiigazító intézkedések meghatározása;
  6. szakmai tanácsadás és támogató szolgáltatások nyújtása különféle szervezetek számára arról, hogyan célszerű eljárniuk környezetvédelmi problémáikkal kapcsolatban a környezeti károsodások és a pénzügyi veszteség csökkentése érdekében;
  7. természetvédelmi tervek kidolgozása.

Jellemző munkakörök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza