Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2164 Kémikus

Kémiai, biokémiai, biofizikai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez, új anyagokat, vegyületeket és eljárásokat dolgoz ki, minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves, szervetlen, általános biokémia, fizikai-kémia, biofizika és más kémiai területen, illetve a kémia határterületeivel összefüggésben.

Feladatai:

  1. szerves és szervetlen vegyületek összetételével, tulajdonságaival, átalakulásával, szintézisével és a kémiai reakciók mechanizmusával kapcsolatos kutatások végzése;
  2. ipari, mezőgazdasági, kozmetikai, gyógyászati és egyéb célokra anyagok és eljárások kidolgozása és továbbfejlesztése;
  3. nyersanyagok, félkész és késztermékek minőség-ellenőrzésére, analitikus programok összeállítása;
  4. mintavételi, adatgyűjtési és -elemző programok lebonyolítása a környezetben található mérgező anyagok meghatározása és számszerűsítése céljából;
  5. részvétel interdiszciplináris kutatási és fejlesztési projektekben vegyészmérnökökkel, biológusokkal, mikrobiológusokkal, agronómusokkal, geológusokkal és egyéb szakemberekkel együttműködésben;
  6. mikroorganizmusok felhasználásával új vegyületek létrehozása különféle anyagokból;
  7. az anyagok erősítésére vagy keverésére szolgáló módszerek kidolgozása, illetve új anyagok kifejlesztése;
  8. a természetben fellelhető anyagok másolása és szintetizálása, új, mesterséges anyagok létrehozása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza