Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2165 Geológus

Vizsgálja a földtörténet folyamatait, a földkéreg szerkezetét, összetételét és a föld belsejében végbemenő folyamatokat; programokat dolgoz ki a szénhidrogének, ásványi anyagok és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyének felderítésére, a föld hasznosítható nyersanyagainak felszínre hozatalára; valamint kutatásokat végez az anyagok változásaival, az ezeket előidéző tényezőkkel, az észlelhető biológiai viszonyokkal és a változások nyomán bekövetkező fejlődéssel kapcsolatban, továbbá fogalmakat, elméleteket és operatív módszereket dolgoz ki.

Feladatai:

 1. a Föld kialakulását befolyásoló folyamatok meghatározása, az élőlények evolúciójának nyomon követése a geológiai képződmények természetének és korának megállapítása céljából;
 2. az ásványi anyagok, nyersanyagok, ércek, kőzetek, kövületek, ősmaradványi minták és a vizek előfordulásának felismerése, leírása és vizsgálata;
 3. a kőolaj, a földgáz és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyeinek, az ezekhez kapcsolódó geológiai objektumoknak a felkeresése, helyszíni tanulmányozása, feltérképezése, méreteinek megállapítása és kitermelésük megtervezése, gazdaságossági számítások végzése;
 4. a földkéreg tulajdonságainak meghatározása, összetételének és szerkezetének feltárása, viselkedésének elemzése és előrejelzése;
 5. a Föld gravitációs és mágneses mezőinek feltérképezése, földtani térképek, rétegrajzok, mérnökgeológiai térképek készítése;
 6. felszíni és felszín alatti vizek összegyűjtésének, elvezetésének, kitermelésének tervezése, irányítása, az emberi beavatkozások és létesítmények talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata, előrejelzése;
 7. a környezetvédelmi állapotfelmérés, felülvizsgálat, és az okozott károk, szennyezések környezeti kockázatelemzése, a veszélyeztetettség felmérése, megelőzése, kárelhárítási tervek készítése;
 8. hulladékok, illetve veszélyes hulladékok lerakására, kezelésére és biztonságos elhelyezésére alkalmas területek kiválasztása, tervezési feladatainak elvégzése;
 9. a földrengések nyomán fellépő földmozgások mérése, a vulkánok működésének tanulmányozása, természeti katasztrófák előrejelzése, építmények földrengés-állóságának vizsgálata;
 10. mintavétel analitikai célokra, laboratóriumi mérések végzése, anyagvizsgálatok, építés-alkalmassági vizsgálatok, fúrási munkálatok, kutatások és a regisztrációs munkák irányítása;
 11. megvalósíthatósági és hatásvizsgálati tanulmányok készítése, kutatások végzése gátak, hidak, alagutak és nagyobb épületek építésekor;
 12. tudományos közlemények, térképek, grafikonok és diagramok, környezetföldtani szakvélemények, dokumentációk értelmezése és összeállítása;
 13. tervdokumentációk készítése, kutatási tervek bírálata, szakvélemények készítése, valamint a tervezett létesítmények megvalósításához szükséges források felkutatása, pályázati dokumentációk készítése, projektek szervezése, jelentések készítése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza