Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2111 Bányamérnök

Bányaművelési feladatokat tervez, szervez, irányít, kutatásokat folytat, módszereket dolgoz ki és tanácsokat ad az ásványi nyersanyagok kutatására, feltárására, kitermelésére, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységekre és az ásványvagyon-gazdálkodásra vonatkozóan, bányahatósági munkakörben felügyeleti, ellenőrzési, jogalkalmazási feladatokat lát el.

Feladatai:

 1. földtani, geofizikai és mérnöki módszerekkel végzett kutatások folytatása, ásványi nyersanyagok, energiahordozók, és vízkészletek lelőhelyeinek felfedezése, lehatárolása, mennyiségi és minőségi megismerése, földtani szerkezetek megismerése;
 2. a bányászati, geotechnikai vagy más földépítési technológiai folyamatok tervezési, fejlesztési, irányítási, üzemeltetési feladatainak megoldása;
 3. ásványi nyersanyagok hatékony, gazdaságos és környezetkímélő módon történő kitermelése (lefejtés, elválasztás, felszínre hozás);
 4. ásványi nyersanyagok előkészítése és elsődleges feldolgozása a tevékenységhez szükséges sajátos építmények építési, fenntartási, üzemeltetési, illetve a tevékenységhez tartozó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátása;
 5. bányaművelés helyének meghatározása, vágatok és alagutak kialakításának tervezése és építésük irányítása;
 6. a bányanyitás, mezőfeltárás, fejtés-előkészítés, a külfejtés, a mező fejlesztése és próbatermelés tervezése, szervezése, irányítása;
 7. geotermikus energia kutatása és kitermelése;
 8. a bányák fejlesztésének, valamint a bányászati rendszerek, berendezések és segédeszközök tervezése;
 9. bányaüzem termelési és műszaki munkáinak szervezése, irányítása és felügyelete;
 10. biztonsági szabályok kidolgozása, bányavédelmi szabályok betartása és betartatása;
 11. környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása;
 12. kapcsolattartás és konzultáció geológusokkal, geofizikusokkal és más szakértőkkel.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza