Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3133 Földmérő és térinformatikai technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással a föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági felmérésein, valamint helyzetmeghatározásban és -ábrázolásban vesz részt, földmérési és közműadatokat gyűjt, részletes felméréshez alappontsűrítést végez, részletes felmérést készít, a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet állít elő, térinformatikai adatbázist kezel.

Feladatai:

  1. a terepen található természetes és mesterséges alakzatok térbeli helyzetének meghatározásához szükséges mérések elvégzése;
  2. a térképen kijelölt földfelszíni létesítmények pontos helyének kitűzése;
  3. hidak, épületek, építmények vízszintes és függőleges irányú elmozdulásának mérése;
  4. részfeladatok elvégzése különböző célú és részletezettségű térképek és grafikonok készítésekor;
  5. térképek, térinformatikai rendszerek előállításához, működtetéséhez adatgyűjtés a szakma sajátos eszközeivel (földi és légi úton, akár az űrből is), majd szakmai irányítás mellett a mérési eredmények feldolgozása, a hiányzó adatok kiszámolása korszerű számítástechnikai eszközparkkal;
  6. térinformatikai adatbázis kezelése, digitalizálási feladatok;
  7. a terepi mérések feldolgozásával digitális térkép előállítása;
  8. földmunkák megkezdése előtt a föld felszíne alatti vezeték- és csőhálózat felkutatása és bemérése;
  9. ingatlan-nyilvántartási feladatok végzése, változások átvezetése (házhelyosztás, telekrendezés);
  10. kapcsolattartás más szakemberekkel.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza