Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3111 Bányászati technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással bányatelepítéssel, -feltárással, ásványi nyersanyag előkészítésével és elsődleges feldolgozással, valamint üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

Feladatai:

 1. új bányák megnyitásakor geológiai kutatómunkák, kutatófúrások végzése, részvétel a feltárás megtervezésében, talajvíz minőségének meghatározásában;
 2. ércminták vétele, minőségi és mennyiségi vizsgálatok végzése;
 3. az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzése, az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása;
 4. bányászati tevékenységek ellenőrzése, normaidő-, teljesítmény mérése, ásványvagyon felmérése, termelvény- és készletmennyiség becslése, mérése;
 5. részvétel a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában valamint végrehajtásában;
 6. érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságának ellenőrzése, a munkakörnyezet figyelemmel kísérése, gondoskodás a biztonság fenntartásáról;
 7. művelési határok, tevékenységi terület kitűzése, termelő-berendezések, munkaeszközök kiválasztása;
 8. gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotának ellenőrzése;
 9. biztonsági berendezések működtetése;
 10. veszélyes anyagok, hulladék, környezettudatos kezelése, -mentesítése;
 11. közlekedési utak készítése, külszíni/földalatti létesítmények, mozgáspályák megépítése, energiaellátás kiépítése;
 12. ideiglenes vasút építése, szállítóberendezés hosszabbítása, emelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, jövesztőgépek, szállítóberendezések kezelése, fejtési munkák végzése, biztosítószerkezetek, berendezések alkalmazása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza