Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

8311 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)

Technológiai előírásokhoz igazodva, szakmai irányítás mellett, a bányászatban vagy a kőfejtéseken különböző erőforrású, mobil és stacionáris gépet működtet, kezel, üzemeltet, karbantart, kiszolgál és felügyel.

Feladatai:

  1. külfejtésű szén-, érc-, ásvány-, kő-, kavics-, homok- és agyagbányák jövesztő, szállító, rakodó- és kiszolgálógépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai feladatok elvégzése;
  2. bányászati fejtő- és réselőgépek, valamint az önjáró (gumikerekes vagy lánctalpas) rakodógépek működtetése;
  3. fronti kitermelőgépek (maróhengeres, marótárcsás kombájnok, széngyaluk, stb.) és a vágathajtásnál alkalmazott vágathajtó gépek, fúró- és ingakocsik üzemeltetése;
  4. lerobbantott kőzetek, ásványok kívánt méretre aprítása, osztályozása és rakodása gépek segítségével;
  5. gépek ellátása üzemanyaggal és más segédanyagokkal;
  6. az üzemeltetés során előforduló meghibásodások észlelése, értékelése, a hiba okának felderítése, döntés az üzemeltetés folytatásáról vagy megszüntetéséről;
  7. a meghibásodások (üzemzavarok) jelentése, az elhárításához szükséges intézkedések megtétele, irányítása, közreműködés a hiba elhárításában;
  8. üzemeltetés, technológiai mozgás, hibaelhárítás és karbantartási feladatok biztonsági-, üzem-, munkaegészségi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi előírásainak ismerete, alkalmazása és betartása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza