Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

7913 Robbantómester

Speciális felkészültségének megfelelő szakterületen robbantási feladatokat készít elő, tervez és szervez meg, gyakorlatban végrehajt, irányít és ellenőriz.

Feladatai:

  1. robbantóanyagok kivételezése, készletezése, biztonságos őrzése, tárolása, szállítása, szállítmány kísérése;
  2. robbantások helyének kijelölése, szakszerű munkavégzés, a balesetek elkerülése érdekében a munka menetének meghatározása;
  3. robbantással összefüggő számvetések elkészítése, résztervek összeállítása, robbantások eredményének ellenőrzése, értékelése, dokumentálása;
  4. mérések végzése a robbantás biztonságos és eredményes végrehajtása érdekében;
  5. a természetes és mesterséges környezet robbantással összefüggő terhelése lehetséges forrásainak és mértékének figyelemmel kísérése, szükség szerint beavatkozás, vagy javaslattétel annak csökkentésére;
  6. a robbantólyukak kifúrásakor a fúrás irányítása, fúrólyukak betöltés előtti ellenőrzése;
  7. a kifúrt lyukakban a gyutacsok és az előírt mennyiségű robbanóanyag elhelyezése, töltése, a gyújtózsinórok vagy villamos vezetékek csatlakoztatása, töltetek élesítése;
  8. a betöltött robbantólyukak fojtása fojtóanyaggal;
  9. robbantási terület felügyelete, a biztonsági előírások betartatása, robbantással összefüggő jelzések leadása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza