Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3211 Bányászati szakmai irányító, felügyelő

Irányítja, összehangolja, felügyeli, ellenőrzi a bányászati és kőbányászati tevékenységeket, a környezet védelmével, az ásványi nyersanyag előkészítésével és elsődleges feldolgozással, valamint üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos műszaki termelési folyamatokat.

Feladatai:

  1. a munkahelyre előírt fejtési, kitermelési feladatok ellátásának és technológiai előírások betartásának ellenőrzése és irányítása;
  2. ásványi nyersanyagok kutatási, feltárási, kitermelési, szállítási tervei megvalósulásának irányítása, ellenőrzése;
  3. a termelési egységben dolgozók tevékenységének felügyelete, munkabeosztásuk elkészítése;
  4. a kitermelés előfeltételeinek, a gépek üzemeltetéséhez, valamint a kitermeléshez, előkészítéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz, osztályozáshoz szükséges eszközök üzemképes állapotának ellenőrzése;
  5. a feladatokat végzők irányítása, tevékenységeinek összehangolása, a munka minőségének folyamatos ellenőrzése;
  6. az elvégzett munkafeladatok és a termelési adatok rögzítése, beszámolás a felsőbb vezetőnek;
  7. a biztonsági előírások betartása, illetve betartatása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza