Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3161 Munka- és termelésszervező

Megszervezi a dolgozók napi munkáját, termelési és szolgáltatási programokhoz megállapítja a szükséges feltételeket, meghatározza a munkafolyamatok sorrendjét, és műveleti utasításokat készít.

Feladatai:

  1. a munka optimális munkaerő-ráfordítással való végrehajtásának szakszerű tervezése, szervezése, szabályozása;
  2. a termelési és szolgáltatási folyamattal összefüggő műszaki dokumentációk, normatívák és segédletek összegyűjtése;
  3. a kiindulási és a végállapot összevetése, az elvégzendő feladatok egymástól térben és időben független elemi műveletekre bontása;
  4. az elemi műveletek elvégzéséhez szükséges erőforrások (munkaerőigény, anyagszükséglet, gépszükséglet stb.) megállapítása;
  5. az elvégzendő feladatok természetéből adódó sorrendi kötöttségek és az erőforrások oldalán jelentkező korlátok figyelembevételével a műveleti sorrend felállítása;
  6. a diszpécserek számára a műveleti sorrend alapján utasítási sor összeállítása;
  7. a termelési és szolgáltatási folyamat részleteinek módosítására vonatkozó beszámolók és tanulmányok készítése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza