Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

A munkavédelmi és munka-(üzem) biztonsági követelményeket betartatja, részt vesz az ezek megvalósítását szolgáló szervezési, intézkedési tervek kidolgozásában és végrehajtásában, együttműködik a munkáltatón belüli szervezeti egységekkel, szakhatóságokkal és más külső szervek képviselőivel.

Feladatai:

 1. a munkavédelmi szabályzat elkészítése, illetve részvétel az elkészítésében;
 2. a munkabiztonsági szabályozás tervezetének véleményeztetése, a végleges munkabiztonsági szabályozás kialakítása;
 3. az időszakos munkavédelmi szemlék, a kötelező biztonságtechnikai vizsgálatok megszervezése és megtartása, az észlelt hibák esetén a szükséges intézkedés meghatározása, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezése;
 4. munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások, szabályok és rendelkezések oktatása, dolgozók vizsgáztatása;
 5. munkaterületek ellenőrzése, mérések végzése, a határérték-túllépések megelőzése;
 6. hatályos szabályozások ismerete, alkalmazása;
 7. a kompetenciájába tartozó munkavédelmi tevékenységek végrehajtása;
 8. kötelező nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás;
 9. munkavédelmi tevékenység szervezése, irányítása;
 10. részvétel szakmai konferenciákon, előadásokon;
 11. munkavédelmi programok lebonyolítása;
 12. munkabiztonsággal összefüggő hatósági ellenőrzés tartalmának megismerése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza