Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2221 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású

Közreműködik a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakításában, a vegyi, fizikai, sugárzó vagy biológiai anyagok, ergonomiai tényezők okozta egészségkárosodások megelőzésében, felismerésében, értékelésében és kezelésében. Meghatározza a helyes gyakorlat módját, és érvényre juttatja azt. Óvja a munkát végzők egészségét.

Feladatai:

  1. a környezet állapota (külső, belső, valamint munkahelyi) és az egészségi állapot közötti összefüggések feltárása, elemzése, programok és irányelvek kidolgozása, végrehajtása;
  2. az egészséget károsító környezeti tényezők azonosítása, ezek hatásainak csökkentése, kiküszöbölése;
  3. a kereskedelmi, ipari, egészségügyi és háztartási hulladékok biztonságos, gazdaságos ártalmatlanítására vonatkozó tervek kidolgozása és végrehajtása;
  4. környezeti kockázatbecslés és környezeti elemzés készítése, környezeti monitorozás végzése;
  5. munkabiztonsági és élelmiszer-biztonsági felügyelet ellátása;
  6. a veszélyek, veszélyeztetettek azonosítása;
  7. a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
  8. környezetvédelmi szemle tartása, környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése;
  9. tájékoztatás, oktatás, beszámolás a környezet és foglalkozás-egészségügy témakörében.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza