Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2521 Szervezetirányítási elemző, szervező

A hatékonyság növelése és a szervezeti problémák megoldása érdekében a szervezeti struktúrák, módszerek, rendszerek, és eljárások vizsgálatával foglalkozik.

Feladatai:

 1. az adott szervezetnél végzendő munka értelmezése, az elvégzendő tevékenység megtervezése;
 2. a meglévő rendszerek és struktúrák elemzése és értékelése;
 3. megbeszélések folytatása a meglévő rendszerekről a vállalkozás dolgozóival, és a rendszerek működésének figyelemmel kísérése valamennyi szervezeti szinten;
 4. javaslat készítése a gazdálkodó szervezetek céljainak legjobban megfelelő szervezet kialakítására;
 5. részvétel a munkaszervezet kialakításában, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozásában;
 6. a munkafolyamatok felülvizsgálata a már működő és a tervezett módszerek és eljárások (pl. adminisztratív és irodai eljárások) elemzésével;
 7. a szervezetek munkafolyamataival kapcsolatos folyamatábrák, nyilvántartások, jelentések, kézikönyvek és munkaköri leírások feljegyzése és elemzése;
 8. a szervezetek fő tevékenységének legjobban megfelelő folyamatok értékelése, azok összefüggéseinek felismerése és fontosságuk bemutatása a vezetők számára;
 9. a szervezeti minőségirányítási (minőségkontroll, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás) rendszer kialakításában és működtetésében való részvétel;
 10. a teljesítménymenedzsment rendszerének kialakítása és működtetése;
 11. az ügyfelek magasabb színvonalon történő kiszolgálásának és a szervezet erőforrásainak felhasználását szolgáló célok, stratégiák és tervek kidolgozásának ösztönzése;
 12. a szervezetek hatékonyságának és a szervezeti problémák megoldásának segítése;
 13. javaslatok készítése a módszerek és eljárások felülvizsgálatára, a munkafolyamatok módosítása, a munkakörök átalakítása és a szervezeti problémák megoldására való törekvés;
 14. a jóváhagyott javaslatok megvalósításának elősegítése, módosított utasítások és eljárási kézikönyvek kiadása, illetve egyéb dokumentumok összeállítása;
 15. a dolgozók képzési és teljesítménymérési rendszerének kialakítása;
 16. szóbeli és írásos beszámolók készítése az adott szervezet állapotáról, hatékonyságáról, fejlődési lehetőségeiről, a fejlesztés ütemezéséről.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza