Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2624 Elemző közgazdász

Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit, részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében, értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket, különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat készít, valamint közgazdasági témakörökben tudományos kutatói feladatot lát el.

Feladatai:

  1. egy-egy vállalaton vagy a nemzetgazdaságon belül, illetve világviszonylatban az emberek, a társadalom rendelkezésére álló, alternatív módon felhasználható erőforrások alkalmazásának, a szükségletek kielégítésének tanulmányozása;
  2. különféle gazdasági kérdések, mint pl. a termelési és értékesítési módszerek, a belkereskedelem és nemzetközi kereskedelem tendenciái, a költségvetési és monetáris politika, a foglalkoztatáspolitika, a gazdasági növekedés, az infláció, a megtakarítások és beruházások alakulása, a jövedelemfelhalmozás és -elosztás, a fogyasztás stb. vizsgálata és ezekkel kapcsolatos tanácsadás;
  3. gazdasági adatok feldolgozása, elemzése és értelmezése, modellezése, felhasználva a különböző közgazdasági elméleteket, a statisztika és az empirikus következtetés induktív módszereit;
  4. számítógépes modellezési eljárások alkalmazása, gazdaságmodellezés (makrogazdasági előrejelzés, gazdasági mechanizmusok mikroökonomiája, az információ közgazdaságtana, aukcióelmélet, makroökonomiai modellek felhasználásával);
  5. operációkutatás (döntési modellek, dinamikus modellek, optimalizálási modellek, többváltozós adatelemzés, operációkutatási modellek, idősorok sztochasztikus modelljei, modellezési esettanulmányok felhasználásával);
  6. a közgazdasági fogalmak, elméletek és eljárások továbbfejlesztésére és kidolgozására kutatások folytatása, az új ismeretek alkalmazása a gazdaságpolitika kialakításában, valamint a jelenlegi és várható gazdasági problémák megoldását szolgáló intézkedések kidolgozásában;
  7. különböző piacok (pl. termelési tényezők, fogyasztási javak, pénz) viselkedésének elemzése, leírása;
  8. a beruházások gazdaságosságának tervezése, fejlesztési programok kidolgozása és lebonyolítása, a megvalósítást követő gazdaságossági számítások elkészítése;
  9. tudományos cikkek és beszámolók összeállítása és publikálása;
  10. együttműködés más szakemberekkel.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza