Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2625 Statisztikus

Fejleszti, bővíti, gyakorlatban alkalmazza a matematikai módszereket, statisztikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat a gazdasági és társadalmi, valamint az üzleti élet területén, képet ad a gazdaság és társadalom egészének, vagy egy-egy területének állapotáról és ezek változásairól, munkájával támogatja a gazdasági, társadalmi intéményrendszer szervezeteit.

Feladatai:

  1. matematikai-statisztikai kérdések elemzése, statisztikai adatok értékelése, értelmezése;
  2. statisztikai elméletek és módszerek tanulmányozása, továbbfejlesztése, kidolgozása;
  3. statisztikai adatgyűjtés, adatfelvételek tervezése és szervezése;
  4. adatok felvétele, feldolgozása, átadása, átvétele, elemzése, közlése, védelme;
  5. vizsgált jelenség tömör és számszerű jellemzése;
  6. különböző fogalmi és osztályozási rendszerek kialakítása és azonosítók meghatározása;
  7. adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése;
  8. együttműködés más szakemberekkel;
  9. tanácsadás különféle adatgyűjtési módszerek, illetve statisztikai módszerek és technikák alkalmazásával kapcsolatban, ezen módszerek és technikák alkalmazása;
  10. a kutatási eredmények megbízhatóságának meghatározása, különösen az üzleti élet vagy az orvostudomány területén, illetve a természet-, társadalom vagy biológiai tudományok más ágaiban.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza