Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2626 Szociológus, demográfus

A társadalmak szerkezetének, demográfiai ismérveinek vizsgálatát és leírását végzi, a megszerzett ismereteket a szakpolitikai döntéshozók rendelkezésére bocsátja.

Feladatai:

  1. a társadalmi valóság fogalmi rendezése és értelmezése;
  2. a társadalommal kapcsolatos kutatások tervezése, irányítása és szervezése;
  3. a kutatási eredmények interpretálása, ill. a szakmai tudás nyilvánosság előtti szakszerű megjelenítése;
  4. szakmai tanácsadás, döntések előkészítése;
  5. új problémák, új jelenségek feldolgozása;
  6. integrált ismeretek széles körű alkalmazása a társadalomtudományok területén;
  7. a társadalom demográfiai összetételének, helyzetének vizsgálata, feltárása;
  8. helyzetértékelő, jövőre orientáló elemzések, tanulmányok készítése;
  9. az információk, érvek és elemzések írásban és szóban történő bemutatása a szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint;

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza