Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2311 Szociálpolitikus

Megtervezi, megszervezi a szociális alapok elosztását, és a szociális szolgáltatást végző intézményekben felügyeli a szociális problémákkal küzdő egyének és csoportok segítését. Szerepet vállal a szociálpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos javaslatok elkészítésében.

Feladatai:

  1. családsegítő szolgálatoknál, önkormányzati hivatalokban, minisztériumokban, idősek otthonában, gyermeknevelő és védő intézetekben, alapítványoknál, egészségügyi intézményekben és más szociális alapok felosztását vagy szociális szolgáltatást végző intézményekben a rászorultak segítésének megtervezése, megszervezése és koordinálása;
  2. különböző juttatások, segélyek és kedvezmények létrehozása, átalakítása és/vagy elbírálása.
  3. szociális intézmények létesítésének és működésének megszervezése;
  4. adatok gyűjtése a szociális szükségletek és problémák megismerésének érdekében (helyi vagy társadalmi szinten);
  5. megelőző és intervenciós programok kidolgozása az adott közösség érdekében;
  6. szakterületéhez (hátrányos helyzetű csoportok, pl. etnikai kisebbségek, szenvedélybetegek, nagycsaládosok, menekültek, elítéltek stb.) kapcsolódó kutatómunka végzése és szakértői tanulmányok, esettanulmányok készítése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza