Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3511 Szociális segítő

Szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben a szociális munkás irányításával segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló megoldásában.

Feladatai:

 1. az ügyfelek fogadása, adatok felvétele, a probléma megbeszélése;
 2. életvezetési segítségnyújtás, segítő beszélgetés és kapcsolattartás, családsegítés, szabadidős programok szervezése;
 3. segítségnyújtás az ügyfélnek a fizikai szükségletek kielégítésében, háztartássegítés;
 4. közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló segítő intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között;
 5. részvétel esetmegbeszéléseken;
 6. ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése;
 7. intézmények, közösségek mentálhigiénés igényeinek, szükségleteinek feltárása;
 8. egyének, párok, csoportok életvezetési problémáinak felismerése, az ügyfelek közvetítése a szakellátáshoz;
 9. segítő kapcsolatok kialakítása és fenntartása az egyéni és közösségi válságok megelőzése, a krízisek elhárítása érdekében;
 10. csoportok szervezése és vezetése, rehabilitációs foglalkozások vezetése;
 11. információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés;
 12. esetelemzés szakmai közösségben;
 13. a lakosság szociális helyzetének felmérése;
 14. a veszélyeztetett családok felmérése;
 15. tanácsadás az igénybe vehető szociális ellátásokról és szolgáltatásokról;
 16. kapcsolattartás a gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval, védőnővel, osztályfőnökkel.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza