Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3513 Szociális gondozó, szakgondozó

Szociális munkás irányítása mellett segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

Feladatai:

 1. az ügyfél életvitelének felmérése, önellátási képességének megfigyelése;
 2. az ügyfelek pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése;
 3. tájékoztatás az elérhető szolgáltatásokról és annak anyagi vonzatáról;
 4. pszichoedukálás (a szolgáltatást igénybevevő saját betegséggel kapcsolatos képzése);
 5. információk nyújtása a szociális és egészségügyi prevencióhoz;
 6. tanácsadás a hozzátartozóknak;
 7. az egyéni szükségletekből adódó személyes célok meghatározása;
 8. egyénre szabott gondozási és ápolási terv készítése;
 9. a napi étel- és italfogyasztás, az alvás mennyiségének nyomon követése;
 10. más szolgáltatók közreműködésének megszervezése (pl: otthoni ápolószolgálat, támogató szolgálat, fodrász stb.);
 11. együttműködés a szolgáltatást igénybevevő hozzátartozóival és természetes támogatóival;
 12. fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a gondozott környezetének tisztántartása, esetenként háztartási munka végzése;
 13. hajléktalan személyek, csoportok felkutatása, elhelyezkedésének, mozgásterének, mentális, fizikai és egészségi állapotának felmérése;
 14. kapcsolatfelvétel az utcán élő egyes csoportokkal, azok életmódjának és szociológiai jellemzőinek megismerése, a jövőbeni együttműködés előkészítése;
 15. tanácsadás, problémamegoldás, szükség esetén a krízisállapot kezelése, azonnali intézkedések megtétele;
 16. dologi segítségnyújtás, fizikai és mentális alapszükséglet-kielégítő segítségnyújtás megszervezése (pl. tömeges étkeztetés, ruhaosztás, orvos helyszínre történő kihívása stb.).

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza