Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2225 Védőnő

A nő-, az anya-, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családgondozás területén – önállóan – felvilágosító és megelőző gondozási tevékenységet végez.

Feladatai:

  1. családvédelem területén szűrővizsgálatok kezdeményezése, védőoltások szervezése, részvétel a végrehajtásban;
  2. családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás;
  3. a várandós anyák felkészítése a szülésre, a gyermekágyas anyák ápolása, gondozása;
  4. tanácsadás a gyermekek táplálásával, gondozásával kapcsolatban, a krónikusan beteg gyermekek életvitelének segítése;
  5. a gyermek egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettségének megelőzése, felismerése, javaslatok megtétele;
  6. egészségnevelés a szenvedélybetegségek megelőzésének területén;
  7. a családok orvosi és egyéb egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza