Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2312 Szociális munkás és tanácsadó

Egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújt segítséget az oktatásügy, az egészségügy, a gyermekjólét és gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a munka- és pályatanácsadás területén a megfelelő szolgáltatások biztosítása, illetve működtetése révén, hogy saját maguk vagy környezetük támogatásával javítsák élethelyzetüket, és megoldják szociális és egyéb jellegű problémáikat.

Feladatai:

 1. a lakosság szociális helyzetének felmérése, a nehéz helyzetben lévők, a veszélyeztetett csoportok feltérképezése, problémáik felismerése, igényeik, szükségleteik feltárása;
 2. a szociális, családi, anyagi, elhelyezkedési, lakáskörülményekkel kapcsolatos, egészségügyi és egyéb problémák megbeszélése az ügyfelekkel, a szükséges szolgáltatás típusának meghatározása;
 3. az ügyfelek közvetítése a megfelelő intézményhez, ahol anyagi támogatást, szálláslehetőséget, jogi tanácsadást, egészségügyi kezelést biztosítanak számukra a válsághelyzetek megelőzése, a krízisek elhárítása érdekében;
 4. segítségnyújtás, és egyéni vagy csoportos tanácsadás a válságkezelést szolgáló intézmények ügyfeleinek, a veszélyeztetett, illetve gondozásba vett gyermekeknek és családjaiknak (a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében), a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, szükség esetén gyámügyi eljárás kezdeményezése;
 5. a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, családok átmeneti otthonában az ellátáshoz való hozzájutás szervezése;
 6. a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kiemelt kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyek intézése, a gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása, a családba történő visszailleszkedés segítése (szociális utógondozó munka);
 7. nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkeztetés szervezése családban élő gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni;
 8. életvezetési segítségnyújtás, információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés, rehabilitációs foglalkozások szervezése és vezetése;
 9. a szenvedélybetegségekkel, a szexuális magatartással kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás, a veszélyeztetettség megelőzése, kezelése, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenység;
 10. közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló oktatási, gondozási intézmények, egészségügyi szolgálatok, egyházak, és más intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között;
 11. az ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok ellátása, szakvélemény készítése és tanácsadás a szociálpolitika területén;
 12. esetelemzés szakmai közösségekben, szakmai konferenciákon, fórumokon, rendszeres továbbképzéseken és tréningeken való részt vétel.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza