Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya

Átmeneti vagy tartós családi gondozást, nevelést, személyes törődést biztosít a családjából kiemelt, árva, vagy egyéb okból társadalmi gondoskodást igénylő gyermekek számára, szüleik helyett neveli és gondozza őket.

Feladatai:

  1. a gyermek egyéni gondozási terv alapján történő nevelése, a családi háttér biztosítása;
  2. testi-lelki biztonságnyújtás, fizikai, értelmi, lelki szükséglet kielégítése;
  3. gondoskodás a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről;
  4. kapcsolattartás az oktatási, egészségügyi és szociális intézményekkel;
  5. a gyermek felkészítése a pályaválasztásra, munkába állásra, az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére;
  6. segítség nyújtása a gyermekek, fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához;
  7. problémák felismerése, kezelése, szükség esetén szakember felkeresése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza