Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

5221 Gyermekfelügyelő, dajka

A gyermekek nevelését ellátó intézményekben vagy családoknál irányítás mellett szakszerűen segíti a csecsemő- és gyermekgondozónőket, az óvónőket és a pedagógusokat a gyermekek ellátásában, közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, nevelésében, részt vesz a gyermekek önálló életvitelre való felkészítésében, és környezetük rendjének, tisztaságának megteremtésében.

Feladatai:

  1. gyermekfelügyelet ellátása, közreműködés a nevelési és gondozási tevékenységek szervezésében;
  2. meghatározott napirend szerint segédkezés a gyermekek és fiatalok gondozásában, a tisztálkodási teendők ellátásában, valamint az egészségi, higiéniai szokások kialakításában és fejlesztésében, szükség esetén a gyerek tisztába tevése;
  3. érkezéskor a gyermekek fogadása, szükség szerint segítség nyújtás a vetkőzés és az öltözködés során, az öltözködés tanítása, illetve a gyermekek ruhatárának karbantartása;
  4. a foglalkozásokhoz, a játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítése, a vizuális foglalkozás eszközeinek előkészítése, a környezet esztétikai rendjének megteremtésében való aktív közreműködés;
  5. az étkezések szervezése és irányítása, a kulturált lebonyolításban való aktív közreműködés, a helyes étkezési szokások kialakulásának elősegítése, az ételek kiosztása, a gyermekek szükség szerinti megetetése, edények összegyűjtése;
  6. a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez az ágyak, ágyneműk előkészítése, ágyneműcsere, lefekvés előtt a terem szellőztetése;
  7. a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételek és az intézmény tisztaságának biztosítása, takarítás, fertőtlenítés, a szobai növényzet gondozása, az udvar, játszókert tisztántartása;
  8. séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoport kísérése, a baleseti veszélyforrások figyelése;
  9. a gyerekek tevékenységére, az étkezésekre, a beadott orvosságokra vonatkozó napi megfigyelések feljegyzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza