Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3514 Jelnyelvi tolmács

A beszéd útján zajló információcserében akadályozott siket, valamint a súlyos fokban nagyothalló emberek és a halló világ közötti kommunikáció segítése a manuális és vizuális kifejezési eszközök alkalmazásával.

Feladatai:

  1. tolmácsolás jelesített magyar nyelvről magyar jelnyelvre, és annak visszafordítása;
  2. írásos anyagok fordítása magyar jelnyelvre;
  3. siketek írásainak fordítása magyar jelnyelvre;
  4. szóbeli vagy írásos közléseket jelnyelvre fordítása;
  5. halló személy(ek) számára jelnyelvi közlés hangos beszédre tolmácsolása;
  6. az írásos szövegek értelmezése hallássérült személy(ek) számára;
  7. szimultán tolmácsolás végzése;
  8. konszekutív tolmácsolás biztosítása;
  9. bilingvális tolmácsolás végzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza