Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2627 Nyelvész, fordító, tolmács

Egyik nyelvről a másik nyelvre fordít, tolmácsol, tanulmányozza a nyelvek eredetét, kialakulását és szerkezetét, egy-egy irodalmi korszak, irányzat kutatását végzi.

Feladatai:

 1. a nyelvek eredetének, az ősi nyelvek és a modern nyelvcsoportok közötti kapcsolatok vizsgálata, az ősi nyelvek nyelvcsalád és eredet szerinti azonosítása és osztályozása;
 2. a szavak eredetének és alakulásának feltárása;
 3. morfológiai, fonológai, szemantikai kutatások végzése;
 4. helyesírási szótárak készítése;
 5. tudományos cikkek és beszámolók összeállítása;
 6. számítógépes szövegelemző és fordítórendszerek fejlesztésében való közreműködés;
 7. irodalmi művek fordítása az eredeti mű stílusának, szellemének megőrzésével;
 8. egy-egy irodalmi korszakkal, irányzattal kapcsolatos történeti adatok gyűjtése;
 9. írásos anyag fordítása írásban egy másik nyelvre;
 10. hivatalos okmányok, iratok szöveghű és pontos fordítása;
 11. tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon az adott nyelven nem értők számára az elhangzottak tolmácsolása, ügyelve a tartalom, jelentés pontos átadására;
 12. műszaki, tudományos és egyéb szaknyelv tolmácsolása, illetve fordítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza