Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2621 Filozófus, politológus

Összetett tudományos problémákkal, szövegek értékelő elemzésével, a fogalmi, kritikai gondolkodással és az absztrakciók értő használatával foglalkozik. A filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatását végzi. A politikatudomány és a filozófiatudomány szakterületein önálló kutatómunkát végez.

Feladatai:

 1. a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezése és értékelő elemzése;
 2. a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használata;
 3. az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítése;
 4. ismereteinek tudományos fórumokon való megjelenítése, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenység és eredeti ötletek felvetése;
 5. a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatása;
 6. az aktuális filozófiai kutatások és a tudományos munka kritikus értékelése;
 7. a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzése;
 8. a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetése;
 9. a politikatudomány forrásainak használata, adatok kikeresése, illetve adatok generálása;
 10. más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési szempontjainak és módszereinek bemutatása;
 11. tudományos vitákban való részvétel, tudományos dolgozatok készítése;
 12. politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítése és politikatudományi kutatások elvégzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza