Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2166 Matematikus

Kutatásokat folytat, fejleszt, vagy bővíti a matematikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat. Tudását sokféle feladatkörben alkalmazza a műszaki tudományoktól az üzleti élet területén át a társadalom- és egyéb tudományágakig a jellemző problémák modellezésében, megoldásában.

Feladatai:

  1. matematikai alapkutatások folytatása;
  2. az algebra, a geometria, a számelmélet, a logika problémáinak és tételeinek tanulmányozása, a hipotézisek és az alternatív matematikai elméletek ellenőrzése;
  3. ezen az elvek és módszerek alkalmazása;
  4. számítógépes programok kidolgozása;
  5. tudományos dolgozatok és jelentések készítése, vezetési kérdések logikai elemzése, különös tekintettel a ráfordítás-kibocsátás hatékonyságára, és az egyes problémákra matematikai modellek kidolgozása, általában számítógépes programozás és megoldás céljából;
  6. nyugdíjrendszerek és élet-, egészség-, társadalom- és másfajta biztosítási rendszerek tervezése és bevezetése;
  7. matematikai, statisztikai, valószínűségszámítási és kockázatelméleti ismeretek alkalmazása jövőbeni események potenciális pénzügyi hatásainak kiszámítására.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza