Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3615 Statisztikai ügyintéző

Statisztikus irányításával vagy önállóan különböző információforrásokra támaszkodva megszerzi, gyűjti, csoportosítja, rendszerbe foglalja, feldolgozza, statisztikai módszerek segítségével dokumentálja, bemutatja az információkat, adatokat.

Feladatai:

 1. a statisztikai adatgyűjtés céljának értelmezése;
 2. a lehetséges adatforrások azonosítása;
 3. a statisztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének megtervezése;
 4. az adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához, elemzéséhez kapcsolatos nyilvántartások, keretek kialakítása;
 5. a statisztikai adatok gyűjtésével, feldolgozásával, elemzésével kapcsolatos költségek megtervezése;
 6. statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, csoportosítása, rendszerbe foglalása;
 7. statisztikai adatok feldolgozása;
 8. statisztikai számítások végzése;
 9. a statisztikai számítások, eredmények dokumentálása;
 10. táblázatok, grafikonok készítése a munkához, a közléshez, a döntések előkészítéséhez;
 11. nyilvántartások vezetése;
 12. adatbázisok kezelése, biztonsági mentése, az anyagok archiválása;
 13. a nyilvántartások, kimutatások, jelentések, elemzések karbantartása;
 14. más területek (számviteli, pénzügyi, beruházási, üzemeltetési, raktározási, stb.) statisztikai számításainak tervezésében és elvégzésében való közreműködés.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza