Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2522 Üzletpolitikai elemző, szervező

Elemzéseket készít a pénzügyi, emberi erőforrás-fejlesztési, ügyfél- és közönségkapcsolati, marketing- és értékesítési területeken, továbbá ellenőrzéseket, átszervezéseket hajt végre, segítve ezzel a vezetőket, hogy el tudják érni a megfogalmazott célokat.

Feladatai:

 1. a vállalkozás stratégiájának megtervezése és a kivitelezésben való közreműködés;
 2. a stratégiai, gazdasági döntésekhez szükséges elemzések készítése;
 3. új üzleti lehetőségek felkutatása, az üzleti folyamatok optimalizálása, a kapcsolati tőke gyarapítása, az üzleti tevékenység szervezésére vonatkozó tervek készítése és végrehajtásában való közreműködés;
 4. komplex piacelemzés, a piaci változások felismerése és javaslat készítése a piaci problémák kezelésére;
 5. stratégiai, operatív és akciótervek készítése;
 6. a vásárlói igények felmérése, az áruk és szolgáltatások bemutatása és megismertetése a fogyasztókkal;
 7. szervezetek pénzügyi életképességére, költségszerkezetére és üzleti hatékonyságára vonatkozó információk összegyűjtése, elemzése, értelmezése;
 8. pénzügyi tervek és stratégiák kidolgozása és felülvizsgálata;
 9. marketing és ügyfélkapcsolati kampányokkal kapcsolatos kutatás végzése, a kampányok kidolgozása és megvalósítása;
 10. az üzleti tevékenység minőségének és hatékonyságának fejlesztését és népszerűsítését szolgáló módszerek és politikák kidolgozása és vizsgálata;
 11. pályázatok, tenderek, szerződések előkészítése, elkészítése, értékelése;
 12. az üzleti információs rendszer létrehozása és karbantartása;
 13. a minőségbiztosítási rendszer kialakításában, működtetésében való közreműködés;
 14. a gazdaságpolitikai környezet figyelése, hatásának vizsgálata pénzügyi és más programok megvalósítása szempontjából;
 15. a közigazgatás által kiírt pályázati tenderek figyelése, adatok gyűjtése;
 16. a jogszabályi környezet figyelése, alkalmazkodás az új jogszabályokhoz, elavult rendelkezések kiszűrése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza