Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2135 Földmérő és térinformatikus

A Föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági felmérésével, helyük meghatározásával és ábrázolásával foglalkozik. Mérőszalag, kitűzőrúd, szintezőműszerek, teodolit, tachiméter, mérőállomás, műholdas helymeghatározó műszerek és más, a földmérésben és a térképészetben használt eszköz segítségével felméri a terepen található alakzatokat, elkészíti ezek digitális és grafikus térképeit és egyéb képi ábrázolásait.

Feladatai:

 1. a terepen található természetes és mesterséges alakzatok helyszíni felmérése;
 2. térképen feltüntetett földfelszíni és földalatti létesítmények pontos helyének kitűzése;
 3. hidak, építmények, épületek süllyedésének és mozgásainak mérése;
 4. a mérési adatok feldolgozása és a számítások elvégzése;
 5. légi- és műholdfelvételek kiértékelése, adataik alapján különböző célú térképek előállítása;
 6. különböző célú és részletezettségű térképek, grafikonok készítése, ezek különféle számítógépes alkalmazások segítségével történő feldolgozása;
 7. számítógépes adatbázisok létrehozása és kezelése;
 8. együttműködés más szakemberekkel, munkacsoport irányítása;
 9. a földmérő műszerek és a mérési-számítási technológiák, szoftverek továbbfejlesztése;
 10. a földmérés és a térképkészítés gazdasági és technikai kérdéseinek tanulmányozása;
 11. a Föld felszínének és alakjának meghatározása, együttműködve más szakterületekkel;
 12. az alagutak, bányák és más földalatti létesítmények, a tengerek, folyók és tavak medrének felmérése, meghatározása, leírása és ábrázolása; ;
 13. térképek tervezése, összeállítása és átdolgozása légi, műholdas és egyéb felvételek, földmérési dokumentumok és adatok, meglévő térképek és nyilvántartások, jelentések és statisztikák felhasználásával;
 14. földmérő és fotogrammetriai mérési rendszerekkel, kataszteri rendszerekkel és földtani információs rendszerekkel kapcsolatos kutatások és fejlesztések végzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza