Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2112 Kohó- és anyagmérnök

Ércekből vas és egyéb fémek előállításával, dúsításával, finomításával, fizikai és kémiai jellemzőik kialakításával és különböző termékekké alakításával foglalkozik, kutatásokat folytat, gépeket tervez, eljárásokat dolgoz ki, szervezi és összehangolja a technológiai folyamatokban résztvevők tevékenységét, biztosítja a gazdaságos gyártás és üzemeltetés feltételeit, az anyagok szerkezetét, tulajdonságait vizsgálja, szervezi és irányítja az anyag előállításának technológiai folyamatait.

Feladatai:

 1. a nyersvas és az acél előállításakor a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségének és a hőmérséklet beállításának meghatározása;
 2. az ötvözés, az utókezelés és a hőkezelés módjának előírása;
 3. öntvények, öntőminták rajzainak elkészítése és a formázási technológia meghatározása;
 4. a technológiai folyamatok különböző fázisaiból származó minták laboratóriumi vizsgálata alapján a folyamatok módosítása;
 5. az öntödei selejtanalízis alapján intézkedési terv kidolgozása a technológia megváltoztatására;
 6. ipari létesítmények tervezése, új gépek és módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata;
 7. a nedves és tűzi metallurgiai eljárások tanulmányozása, az adott esetben leggazdaságosabb fém-előállítási módszer kiválasztása érdekében;
 8. speciális acélfajták kifejlesztése és iparszerű gyártásuk feltételeinek vizsgálata;
 9. együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel;
 10. új, korszerű szerkezeti anyagok, kerámiák, üvegek, kötőanyagok, szerves és szervetlen kompozit anyagrendszerek fejlesztése, tervezése, gyártása és felhasználási lehetőségeinek kutatása;
 11. anyaggyártással kapcsolatos környezeti terhelés felmérése és annak csökkentése, valamint az anyaggyártással kapcsolatos energiafelhasználás felmérése és annak racionalizálása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza