Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3112 Kohó- és anyagtechnikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással vas és egyéb fémek előállításában, dúsításában, finomításában, fizikai és kémiai jellemzőik kialakításában, és a különböző készültségi fokú termékek előállításában vesz részt.

Feladatai:

  1. a minőség biztosítása érdekében a gyártási eljárás paramétereinek (hőmérséklet, hatóanyag-felhasználás, villamosáram-erősség) folyamatos mérése, ellenőrzése és mérnöki utasításra a gyártási jellemzők megváltoztatása;
  2. nyersvas vagy acél előállításakor a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségének és a hőmérséklet beállításának meghatározása;
  3. a technológiai folyamat különböző fázisaiból származó mintákon meghatározott laboratóriumi vizsgálatok (szakítószilárdság, ütőpróba, kifáradási vizsgálat, vegyi összetétel stb.) elvégzése;
  4. a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása, a kohászatban használt mérőműszerek (pirométer), berendezések hitelesítése;
  5. az öntvény- és a mintarajzok alapján az öntőminták legyártatása, a formázás technológiai folyamatának ellenőrzése és irányítása;
  6. a selejtanalitikai vizsgálatok alapján a selejtokok megszüntetése;
  7. új, korszerű szerkezeti anyagok, kerámiák, üvegek, kötőanyagok, szerves és szervetlen kompozit anyagrendszerek gyártása, vizsgálata műhely és laboratóriumi körülmények között;
  8. minőségellenőrzési, anyagvizsgálati feladatok ellátása;
  9. az anyag-előállítási technológiák biztonságos üzemeltetése;
  10. a gyártmányok minősítése és vizsgálata.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza