Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2514 Kontroller

Stratégiai és operatív céloknak megfelelő irányítási, szabályozási és felügyeleti tevékenységet végez, a vezetőség mellett belső tanácsadói szerepet tölt be.

Feladatai:

  1. a szervezeti folyamatokban a mérési pontok kijelölése, a mérési módszerek és azok eszközeinek meghatározása;
  2. a mérési módszerek megfelelőségének, pontosságának ellenőrzése;
  3. a számviteli szakemberekkel együtt részvétel a számviteli rendszer kialakításában, irányításában, a folyamatok ellenőrzésében és elemzésében, amelyek a vezetői számvitel céljait szolgálják;
  4. beruházás-előkészítő, beszerzés-, ár-, volumen-, összetétel, vagyon-, pénzáram-, költség-, eredmény-, fedezet-, illetve eltéréselemzések és értékelések végzése;
  5. az elemzések, értékelések alapján kapott következtetések beépítése a beszámolókba, jelentésekbe;
  6. vezetői jelentések készítése;
  7. kockázatelemzés végzése;
  8. a vezetők és a tervezők munkájának összehangolása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza