Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

Vizsgálja a termékek, szolgáltatások piaci lehetőségeit, eladhatóságukat, bevezetettségüket, kutatja a fogyasztók vásárlási szokásait, marketing-, kereskedelmi, értékesítési terveket állít össze és valósít meg, valamint az új termékek, illetve szolgáltatások bevezetése, a forgalom növelése érdekében reklámtevékenységet végez.

Feladatai:

  1. reklámkampányok tervezése, kidolgozása és szervezése az áruk értékesítése céljából;
  2. reklámstratégiák kidolgozása;
  3. közreműködés az egységes vállalati-, vagy márka-arculat biztosításában, tanácsadás a vezetőknek a reklám- és marketingtevékenységről;
  4. reklámkampányok koordinálása;
  5. közreműködés rendezvényeken, kongresszusokon, konferenciákon, árubemutatókon, kiállításokon, kvízjátékokon, vetélkedőkön, bemutatókon, jótékonysági eseményeken, road-show-kon, üzemlátogatásokon, ünnepségeken stb.;
  6. marketingkutatások lebonyolítása, a fogyasztási szokásokra és preferenciákra vonatkozó adatok elemzése;
  7. adatok gyűjtése áruról, területről, a piaci környezetről, a kereslet-kínálat alakulásáról, a vevők összetételéről, a vásárlási szokásokról;
  8. információk, adatok rögzítése;
  9. piaci lehetőségek vizsgálata, piackutatás végzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza