Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3632 Marketing- és PR-ügyintéző

A szervezet marketingtevékenységét szervezi, koordinálja, közreműködik a szervezetről kialakított kép formálásában, segíti a reklám-, marketing- és PR-tevékenységet szervező munkáját.

Feladatai:

  1. közreműködés az információs programok tervezésében, szervezésében és lebonyolításában, a közvélemény befolyásolása a vállalattal, illetve annak termékeivel, szolgáltatásaival szembeni kedvező kép kialakításában;
  2. részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában;
  3. részvétel kiadványok, reklámanyagok tervezésében, készítésében, illetve ezekre vonatkozóan megbízások adása;
  4. kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezésének, a rendezvények forgatókönyvének, hálótervének és háttéranyagai elkészítésének segítése;
  5. részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza