Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2623 Néprajzkutató

Terepi feltárómunkát végez a néprajz és a kulturális örökség területein. Múzeumi forrásokat értelmez és kezel. Részt vesz az ismeretek átadásában (oktatás, bemutatás). Egyéb történeti forrásokat kezel.

Feladatai:

  1. a szaktudomány önálló művelése, szakmai-módszertani továbbfejlesztése;
  2. reflexív társadalomtudományi kutatómunka végzése;
  3. néprajzi terepmunka végzése;
  4. múzeumi források kezelése és értelmezése;
  5. muzeológiai tevékenység végzése;
  6. a kulturális örökség feltárása, megőrzése és védelme a néprajz területén annak eszközeivel;
  7. néprajzi ismeretek oktatása;
  8. a közművelődési tevékenységek végzése;
  9. történeti források kezelése;
  10. az információk, érvek és elemzések írásbeli és szóbeli bemutatása különböző nézőpontok szerint a szakmai és nem szakmabeli közönségnek.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza